Köpa fastighet

fmi

Information när du ska köpa fastighet:

 • Mäklaren ska ge dig skriftlig information om vad undersökningsplikten innebär vid köp av fastigheter och bostadsrätter.
 • Mäklaren ska kontrollera vem som äger objektet och vilka rättigheter som belastar objektet.
 • Mäklaren kontrollerar normalt inte fastigheten eller bostadsrätten.
 • Mäklaren kontrollerar normalt inte heller att säljarens uppgifter om objektet är korrekta.
 • Du kan normalt inte klaga till mäklaren vid eventuella fel på objektet.
 • Du bör vara uppmärksam på besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor. Det gäller särskilt tidsfristen och anvisningar för begäran om återgång.
 • Handpenningen kan deponeras hos mäklaren om ni (köparen, säljaren och mäklaren) avtalat om detta.
 • Du ska få en förteckning över spekulanter och bud när mäklarens uppdrag är slutfört.
 • Överenskommelser med säljaren bör dokumenteras av mäklaren.
 • Det förekommer att parterna kommer överens om att säljaren ska utföra vissa reparationer. Inför tillträdet bör du försäkra dig om att säljaren gjort det ni var överens om.
 • Observera! Läs noga igenom objektsbeskrivningen, köpekontraktet och andra handlingar. Fråga mäklaren om något är oklart.